Telsiz Haberlesme Sistemleri Distribütörü

Lisanslı telsiz

Lisanssız telsiz

Telsiz aksesuar

Telsiz fiyatları

Telsiz modelleri

Kaliteli ve ekonomik çözümler

Abell Logo Zetcom Logo

Garanti Şartları ve Koşulları

Garanti Şartları ve Koşulları
TELSİZ ÜRÜNÜ GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. (Batarya garanti süresi 6 aydır)
3) Malın ayıplı oldugunun anlasılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözlesmeden dönme,
b- Satıs bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; isçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karsı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile degistirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 is gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala iliskin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dısında ise malın yetkili servisis tasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Malın arızasının 10 is günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip baska bir malıtüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dısındadır.
8) Tüketici, garantiden dogan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyusmazlıklarda yerleşim yerinin bulundugu veya tüketici isleminin yapıldıgı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine basvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret BakanlıgıTüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlügüne basvurabilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Cihazın kendi teknik şartnamelerinde açıklanan fiziksel ve çevresel şartlara sahip olmayan ortamlar da kullanılması sorucu oluşan problemler, elektrik şebekelerinden doğan tüm arızalar elektrik kesilmesi, ( voltaj dalgalanması v.b. garanti kapsamı içine girmez. 
Garantiye sahip cihazlara üçüncü şahıslarca  bir müdahale yapılması. 
Garanti etiketinin herhangi şekilde zarar görmesi durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.bü yüzden garanti etiketi sökülmemeli, hasar verilmemelidir.
Cihazın dış kasasında oluşan kırık, çizik, düşme, çarpma gibi hasarlar. 
Kullanıcıdan kaynaklanan hatalar, kasıt,işletim sistemi ve uygulama yazılımlarından kaynaklanan hatalar ve tabii afetlerden kaynaklanan problemler garanti kapsamı dışında olup, böyle durumlarda ürünlere yapılacak müdahaleler garanti kapsamı dışında ücretlendirilecektir. 
Kullanma kılavuzunda belirtilen kullanım şartları dışındaki hatalı kullanımdan doğan arızalar. 
Aşırı sıcak, soğuk, rutubet,sıvı, tozlanma gibi nedenlerle oluşan arızalar. Özelikle inşaat şantiyelerinde  ve tersanede kullanılan telsizlerin hoparlörlerinin demir tozu      dolmasından kaynaklanan arızalar.
Cihaz üzerindeki seri numaralarının kaldırılması veya bu numaralar üzerinde kazıntı veya degısıklık yapılması
Cihaza kendi aksesuarları dısında aksesuar ve ek aletlerınbaglanması takılması neticesinde arızaların meydana gelmesı.
.Cihazın kendi orijinal yazılımı ile değilde başka tür telsiz yazılımları programları ile telsizi programlamaya çalışmak.

Marmara iletişim elektronik ltd.şti Telsiz Teknik servisine tamire gelen ürünler garanti içi sayılıp sayılmayacağı hususunda dürüstçe değerlendirilmektedir. Her iki taraf içinde hakkaniyetli olması açısından Müşteri Ürün satın aldığında Yukarıda bahsi geçen tüm şartlarıda kabul etmiş sayılır. 

Copyright © Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.