Telsiz Sistemleri Distribütörü Lisanslı telsizLisanssız telsizAmatör telsizBaskonuş telsizTelsiz fiyatlarıTelsiz modelleriKaliteli ve ekonomik çözümler
Abell Logo Zetcom Logo

Kullanım Koşulları Ve Garanti Şartları

Ana sayfa Kullanım Koşulları Kullanım Koşulları Ve Garanti Şartları
Kullanım Koşulları Ve Garanti Şartları


 • Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yıldır.
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır (batarya garanti süresi 6 aydır).
 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  1. Sözleşmeden dönme,
  2. Satış bedelinden indirim isteme,
  3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
 • Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; isçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karsı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 • Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
 • Malın tamir süresi 20 is gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Malın arızasının 10 is günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 • Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 • Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
 • Cihazın kendi teknik şartnamelerinde açıklanan fiziksel ve çevresel şartlara sahip olmayan ortamlar da kullanılması sorucu oluşan problemler, elektrik şebekelerinden doğan tüm arızalar elektrik kesilmesi, (voltaj dalgalanması vb.) garanti kapsamı içine girmez.
 • Garantiye sahip cihazlara üçüncü şahıslarca bir müdahale yapılması.
 • Garanti etiketinin herhangi şekilde zarar görmesi durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalır. Bu yüzden garanti etiketi sökülmemeli, hasar verilmemelidir.
 • Cihazın dış kasasında oluşan kırık, çizik, düşme, çarpma gibi hasarlar.
 • Kullanıcıdan kaynaklanan hatalar, kasıt, işletim sistemi ve uygulama yazılımlarından kaynaklanan hatalar ve tabii afetlerden kaynaklanan problemler garanti kapsamı dışında olup, böyle durumlarda ürünlere yapılacak müdahaleler garanti kapsamı dışında ücretlendirilecektir.
 • Kullanma kılavuzunda belirtilen kullanım şartları dışındaki hatalı kullanımdan doğan arızalar.
 • Aşırı sıcak, soğuk, rutubet, sıvı, tozlanma gibi nedenlerle oluşan arızalar. Özelikle inşaat şantiyelerinde ve tersanede kullanılan telsizlerin hoparlörlerinin demir tozu dolmasından kaynaklanan arızalar.
 • Cihaz üzerindeki seri numaralarının kaldırılması veya bu numaralar üzerinde kazıntı veya dağınıklık yapılması
 • Cihaza kendi aksesuarları dışında aksesuar ve ek aletlerin bağlanması-takılması neticesinde arızaların meydana gelmesi.
 • Cihazın kendi orijinal yazılımı ile değil de başka tür telsiz yazılımları programları ile telsizi programlamaya çalışmak.


Marmara iletişim telsiz teknik servisine tamire gelen ürünler, garanti içi sayılıp sayılmayacağı hususunda dürüstçe değerlendirilmektedir. Her iki taraf içinde hakkaniyetli olması açısından müşteri ürün satın aldığında yukarıda bahsi geçen tüm şartları da kabul etmiş sayılır.


Copyright © Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.
Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Çerez Politikası'nı kabul etmiş olduğunuzu varsayacağız.