Telsiz Sistemleri Distribütörü Lisanslı telsizLisanssız telsizAmatör telsizBaskonuş telsizTelsiz fiyatlarıTelsiz modelleriKaliteli ve ekonomik çözümler
Abell Logo Zetcom Logo

Telsizler Hakkında Genel Bilgi

Ana sayfa Pratik Bilgiler Telsizler Hakkında Genel Bilgi
Telsizler Hakkında Genel Bilgi

Telsiz nedir?

 

Telsiz haberleşmesi , Elektromanyetik dalgalar kullanılarak ses veya data verilerinin bir noktadan diğerine havadan havaya gönderilmesi işlemine verilen genel tanımdır. Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan ve ses veya data veri iletimi sağlayan cihazlara telsiz denir. Ayrıca bu şekilde, elektromanyetik dalgalarla çalışan birçok cihaz bulunmaktadır.

 

 

Telsiz sözcüğü genel olarak, kara, hava ve deniz telsiz haberleşmesinde kullanılan sistem ve cihazlar için kullanılır. Telsizler, cihazlara göre; el telsizi, araç telsizi, sabit ve röle telsiz cihazları olarak gruplandırılabilirler. Telsizler ayrıca, çalışma frekanslarına göre, HF, VHF UHF olarak üçe ayrılabilir. Tüm bu gruplandırmalardan farklı olarak özel kullanım amaçlarına yönelik çeşitli telsiz sistemleri de bulunmaktadır.

 

 

Telsizler yüzyılı aşkın bir süredir günlük hayatımızın bir parçası olmuştur. Telsizler, ilk başlangıçlarından günümüz dijital çağına kadar iletişim ve muharebede devrim yarattı. Bu yazıda telsizlerin tarihini, işlevlerini, kullanımlarını ve nasıl çalıştıklarını inceleyeceğiz. Radyolar radyo sinyallerini gönderip alarak çalışır. 

 

 

Radyo sisteminin temel bileşenleri bir verici, bir alıcı ve bir antenden oluşur. Verici, ses sinyallerini radyo dalgalarına dönüştürür ve bunlar daha sonra anten aracılığıyla gönderilir. Alıcı radyo dalgalarını alır ve bunları tekrar ses sinyallerine dönüştürür. Radyo sinyalinin gücünü ve kalitesini etkileyen faktörler arasında mesafe, parazit ve kullanılan anten türü yer alır. Radyo teknolojisi, dijital radyonun kullanıma sunulması ve yayın için uyduların kullanılmasıyla önemli ölçüde ilerlemiştir.


 

Telsiz cihazlarının kullanılacağı arazi durumları veya biçimleri ve haberleşme mesafesi, frekans bantlarının seçiminde etkili olmaktadır. Buna göre UHF bandında çalışan telsiz sisteminde haberleşme mesafesi şehir içi birkaç km ile sınırlıyken, HF bandında kullanılan özel cihazlarla çok uzun mesafeler hatta kıtalar arası haberleşmeden bahsetmek mümkündür. Telsiz cihazları, telsizin kendisi, güç kaynağı ünitesi, anten, anten kablosu ve mikrofon gibi bazı parçalardan oluşur. Bir telsiz cihazı temel olarak şu bölümlerden oluşur:


 

Alıcı bölümü, verici bölümü, çıkış ya da güç katı, kontrol bölümü, sentezör, ses çıkış katı, ara frekans katı bölümü ve modülatör bölümünden oluşmaktadır.


 

Genel olarak Telsiz cihazları, çalışma frekanslarının belirlenmesinde kullanılan teknikler, modülasyon tipleri, bant genişlikleri gibi birtakım teknik özellikler yönünden de farklı özellikler gösterirler. Bir telsiz haberleşmesinin varlığından söz edebilmek için, aynı frekanslarda çalışabilen, teknik özellikleri birbirinin aynı olan en az iki cihaz gereklidir. Telsiz sistemlerinde cihaz sayısı istenildiği kadar çoğaltılabilir. Haberleşme, verici konumundaki (gönderme yapan) cihazdan çıkarak kablo ve anten aracılığıyla boşluğa yayılan elektromanyetik dalgaların, alıcı durumundaki cihazın anteni ve kablosu yoluyla alıcı cihaza (dinleme yapan) ulaşması şeklinde olur. 

 

 

İletişim mesafesi kullanılan telsizin çıkış gücüne ve kullanılan yerin coğrafi durumuna göre değişkenlik gösterir. şöyle ki 4 w uhf bandında çıkış yapan bir el telsiziyle şehir içinde ki bu şehrin yapısına göre değişkenlik göstermekle beraber, şehir içinde ancak birkaç KM görüşme sağlayabiliyorken düz bir arazide bu mesafe 50 km ye kadar çıkabilir. Hatta tepeden tepeye ideal ortamlarda mesafe daha da artabilir.

 


 

Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Her iki telsiz antenleri arasına ne kadar çok kütle girerse frekansın taşıyıcı dalga yardımıyla taşınması yani gücün iletimi zorlanacağından bir zayıflama olacak ve mesafe de o denli azalacaktır. Bu durumundan dolayı haberleşme mesafesinin daha uzun olması istenilen durumlarda devreye repeater röle cihazı girer bu cihaz iletişim sağlanacak alanın orta noktalarında hakim olan yüksek bir yere kurulur ve aktarıcı görevi görür tıpkı bir axes point gibi bu şekilde kurulmuş röleli telsiz sistemlerinde görüşme mesafesi röle cihazının özelliklerine göre ve kurulmuş yerin konumuna ve yüksekliğine göre değişmekle beraber yaklaşık olarak 100 km ye kadar menzile sahip haberleşme sağlanabilir.


 


 

VHF telsiz frekansı nedir?


Vhf karasal telsiz haberleşmesinde daha çok eskiden kullanılan bir frekas bandıdır. 136 mhz ve 174 mhz fekans bandı içinde olmak üzere frekans kanalları kullanılır. Günümüzde daha çok doğu illerindeki belediyelerde kullanılmakla beraber bazı kamu kurum ve kuruluşları da bu frekans bandını kullanmaktadırlar. Avantaj ve dezavantajından bahsetmek gerekirse; avantajı düz arazilerde dah iyi bir performans gösterir buna rağmen şehir içi ve bina içi telsiz haberleşmesi için pek uygun değildir. Ayrıca vhf bandında deniz telsizleri de kullanılmaktadır. deniz telsizleri için vhf bandında özel ayrılmış uluslararası frekanslar vardır ve bu kanallar marin telsizlerde kullanılır.

 

 

VHF telsiz sistemleri, çok yüksek frekans (Very High Frequency) aralığında çalışan belli bir bant genişliğindeki telsiz iletişim sistemleridir. VHF frekans aralığı genellikle 30 MHz ile 300 MHz arasında değişir. Bu frekans aralığı, telsiz iletişimi için uzun mesafelerde etkili ve güçlü bir iletim sağlar. VHF telsiz sistemleri, havacılık, denizcilik, acil durum hizmetleri, askeri iletişim, ticari sektörler ve diğer birçok uygulama alanında kullanılır. Özellikle geniş alanlarda uzun mesafeli iletişim gerektiğinde tercih edilen bir iletişim teknolojisidir. Bu sistemler, radyo frekansı modülasyonu (FM) teknolojisini kullanır. FM, ses sinyalini taşımak için frekansın değiştirilmesini kullanır ve güçlü bir sinyal kalitesi sağlar.

 

 

VHF telsiz sistemleri daha az gürültüye duyarlıdır ve daha net bir iletişim sağlar. VHF telsiz sistemleri, kullanıcılar arasında sesli iletişim sağlamak için kullanılır. Buna ek olarak, bazı modellerde veri iletimi, GPS izleme, acil durum alarmı ve diğer özellikler de bulunmaktadır. Bu sistemlerin taşınabilir el telsizleri veya araç telsizleri gibi farklı çeşitleri bulunmaktadır. Her ne kadar VHF telsiz sistemleri genellikle güvenilir ve uzun mesafe iletişimi sağlasa da, kullanıldığı ortama ve çevresel faktörlere bağlı olarak iletişim kalitesinde değişiklikler olabilir. Engeller, coğrafi koşullar ve diğer radyo frekansı etkileşimleri sinyal gücünü etkileyebilir. Bu nedenle, VHF telsiz sistemlerinin doğru konfigürasyonu ve iyi bir frekans planlaması önemlidir. Umuyorum ki bu bilgiler VHF telsiz sistemleri hakkında size faydalı olmuştur. 


 


 

UHF telsiz frekansı nedir?


Günümüzde Uhf karasal telsiz haberleşmesinde yoğun olarak kullanılan bir frekans bandıdır.400mhz - 470 mhz aralığındadır. uhf frekans bandının içinde 446.00625 mhz ve 446.19375 mhz fekans bandı pmr 446 lisanssız telsizler için ayrılmıştır ayrıca amatör telsizcilik faaliyetleri için de bir frekans bandı mevcuttur 430 mhz ve 440 mhz frekansları amatör telsizcilik dernekleri için ayrılmıştır. Bu frekans bandının avantaj ve dezavantajlarından bahsetmek gerekirse uhf fekans vhf frekansa göre şehir içi ve bina içlerinde daha performanslı çalışmaktadır. Öte yandan geniş düz arazilerde ise performansı pek iyi değildir. Bundan dolayıdır ki telsiz iletişiminde frekas bandı seçimi önem teşkil etmektedir.

 

 

UHF telsiz sistemleri, ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency) aralığında çalışan telsiz iletişim sistemleridir. UHF frekans aralığı genellikle 300 MHz ile 3 GHz arasında değişir. Bu frekans aralığı, daha kısa mesafelerde etkili ve güçlü bir iletim sağlar. UHF telsiz sistemleri, çeşitli sektörlerde kullanılır. Örneğin, radyo ve televizyon yayınları, cep telefonları, kablosuz iletişim ve telsiz mikrofonlar gibi birçok alanda UHF frekansları kullanılır. UHF telsiz sistemleri, VHF telsiz sistemlerine benzer şekilde, kullanıcılar arasında sesli iletişim sağlar. Ayrıca, bazı modellerde veri iletimi, GPS izleme, acil durum alarmı ve diğer özellikler de bulunabilir.

 

 

UHF telsiz sistemleri, VHF sistemlere kıyasla daha kısa dalgalar kullanır ve bu da daha yüksek frekans ve daha az girişim anlamına gelir. Böylece, daha yoğun nüfuslu bölgelerde bile daha iyi bir iletişim performansı elde edilebilir. UHF telsiz sistemleri, genellikle kapalı alanlarda, binalarda ve şehir merkezlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu sistemler, duvarlar ve diğer engellerden daha iyi geçebilir ve daha az dış etkene maruz kalır. Ancak, UHF frekansları VHF frekanslarından daha kısa menzile sahip olabilir, bu yüzden daha uzun mesafelerde kullanımı bazen sınırlı olabilir. Bununla birlikte, doğru konfigürasyon ve iyi bir frekans planlaması ile, UHF telsiz sistemleri güvenilir bir iletişim sağlayabilir.
 


 

PMR telsiz nedir?


PMR private mobile radyo tanımının baş harfleridir. BTK tarafından ve Avrupa standartları çerçevesinde Avrupa ülkelerinde PMR 446 446.00625 MHZ – 446.19375 MHZ Frekas aralığında izne tabi olmadan herkes tarafından kullanıma açık frekaslar ve bu amaçla üretilen el telsizleri de aynı şekilde herkes tarafından izinsiz ruhsatsız bir şekilde kullanılan ürünlerdir sistemlerdir. Türkiye pazarında da özellikle güvenlik firmalarının rağbet ettiği PMR el telsizi artık bir çok alanda da kendini göstermeye ve adından söz ettirmeye başladı. Basit kullanılabilirlikleri yanında gelişmiş bir çok özellikleri ile göz doldurmaları ve özellikle de herhangi bir ruhsat veya belge gibi izin gerektirmeden satın alınabilmeleri ve kullanılabilmeleri bu ürünlere olan rağbeti arttırmıştır. 

 

 

PMR 446 lisanssız telsizlerin avantajlarının yanında bazı dezavantajları da mevcuttur bu ürünlerin Çok sayıda kullanıcı frekans bandını ortak kullanmaktadır. Görüşmelerin dar bir frekans aralığında bulunması ve 8 ana kanalın alt kanallara bölünmesiyle kullanıldığından bazen konuşmalar başka bir kanala da sarkması mümkündür yani herne kadar şifrelerle bölünmüş olsalar da ortak fekans ve kanallar kullanıldığından bazen frekansların karışması mümkün olmaktadır.


 


 

PMR kullanmak için lisans gerekli midir?


Hayır, Türkiye’de PMR kullanmak için herhangi bir ruhsat gerekmemektedir. PMR 446 telsizler birçok Avrupa ülkesinde serbest olarak kullanılmakta ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI 300 296) spesifikasyonlarına uygun olarak üretilmekte olup, ülkemizde "T.C. Telekomünikasyon Kurumu Onaylı dır. Ancak, Avrupa dışında kullanılmakta olan (Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, ve Güney Afrika) telsizler ülkemizde satışı yapılan PMR telsizlerle aynı gibi gözükse de, bunlar değişik frekans ve kanallarda çalışmakta olup, Türkiye'de satışı ve kullanımı kanunen yasaktır.

 

 

PMR 446 telsizler, lisans gerektirmeyen telsizlerdir ve genellikle kişisel veya hobi amaçlı kullanılan küçük telsiz cihazlarıdır. PMR (Private Mobile Radio) 446, Avrupa'da kullanılan bir frekans bandını ifade eder. PMR 446 frekans bandı, 446.00625 MHz ile 446.19375 MHz arasında 8 kanal ve 12.5 kHz kanal aralığına sahip olan bir frekans bandıdır. PMR 446 telsizler, kullanıcıların kısa mesafelerde haberleşmelerini sağlar. İletişim mesafesi, çevresel faktörlere ve konumunuza bağlı olarak değişebilir, genellikle 1 ila 3 kilometre arasında bir mesafede etkili bir iletişim sağlar. Ruhsatsız telsizler olarak bilinirler, çünkü kullanmak için özel bir lisansa ihtiyaç duymazlar. Herhangi bir kişi, PMR 446 telsizlerini kullanabilir ve lisans başvurusunda bulunmadan iletişim kurabilir. Bu nedenle, genellikle aileler, arkadaş grupları, ekipler, kamplar ve etkinlikler gibi küçük ölçekli iletişim ihtiyaçlarında tercih edilirler. 

 

 

PMR 446 lisanssız telsizler, kullanımı kolay ve taşınabilir olmalarıyla da öne çıkar. Eller serbest iletişim sağlayan kulaklık veya mikrofon gibi aksesuarlarla da kullanılabilirler. Ayrıca, bazı modellerde farklı özellikler bulunabilir, örneğin fener, CTCSS ( Continuous Tone - Coded Squelch System ) veya DCS ( Digital Coded Squelch ) gibi sessiz kullanma modları. Ancak, PMR 446 telsizleri yasal sınırlamaları vardır. Örneğin, bu telsizler sadece belirli frekans bandında çalışabilir ve güç sınırlamalarına uymak zorundadır. Ayrıca, radyo yayınlarını, acil durum hizmetlerini veya diğer lisanslı telsiz sistemlerini etkilememek için belirli kurallara uymak önemlidir. Sonuç olarak, PMR 446 telsizler, lisans gerektirmeyen, kullanımı kolay ve taşınabilir telsiz cihazlarıdır. Özellikle küçük ölçekli kişisel veya hobi amaçlı iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılırlar. Ancak, yasal düzenlemeler konusunda dikkatli olmak ve ilgili kurallara uymak önemlidir.

 


 

Türkiye’de kullanılmasına müsaade edilen bu maksatlı telsizlerin hepsi PMR446 sınıfındaki telsizlerdir ve çıkış gücü 500 mW olanların ithalatına yasal olarak müsaade edilmektedir. Bunlar T.C Telekomünikasyon Kurumu ’nun TGM-STK-001 yönetmeliğine uygun olarak UHF 446 MHz. frekans bandında çalışan modeller olarak sınırlandırılmışlardır. (Detaylı bilgi için bakınız BTK KET Yönetmeliği)


 


 

PMR görüşme mesafesi ve bunu etkileyen faktörler nelerdir?


Bir telsizin haberleşme mesafesi için sadece çıkış gücü, anteni veya diğer özellikleri olarak değerlendirmek mümkün değildir. Engeller, manyetik alanlar, görüş açısı veya yüksekliği gibi bir çok etken bunda iletişim parametreleri değiştirmektedir. 500 mW'lık bir telsizin menzili ise coğrafi koşullara bağlı olarak en iyi 4-6 km.'dir. Şehir dışı düzlük yollarda 3-4 Km. mesafede diğer araçtaki arkadaşınız ile de konuşabilirsiniz. Şehir içersinde, bina, mesken ve engellerin yoğunluğuna göre mesafe ortalama 2-3 km ye dakar düşebilmektedir.


 

Daha uzak mesafelerle iletişim için çatı/harici anten kullanabilir miyim? Ülkemizde kullanımına izin verilen cihazlara ait antenler cihaz üzerinde orijinal anteni ile gelmektedir. Diğer yandan yönetmelikte de cihazın antenleri tümleşik olarak tanımlanarak belli bir standarda bağlanmıştır. O nedenle ek kablo veya harici anten ile uzatma, ilave gibi hususlar uygun olmadığı gibi yasal da değildir.


 


 

Kullanım alanları nelerdir?


Abell Markasının Türkiye tek yetkili dağıtıcısı Marmara iletişim elektronik ltd şti’nin piyasaya sunduğu sağlam, ergonomik ve aynı zamanda performanslı PMR el telsizleri ve uygun fiyatlı fakat kaliteli Zetcom marka telsizlerimizin kullanım yerlerinden bazıları şunlardır:


 

 • İnşaat Şantiyeleri
 • Çeşitli bina içi kullanımlar
 • Çeşitli fuar, konferans, müsabaka organizasyonları
 • Siteler
 • Okullar, kreşler
 • Spor salonları, sahalar
 • Oteller, tatil köyleri
 • Otopark işletmeleri
 • Süper market çalışanları
 • Arama-Kurtarma Grupları
 • Ambarlar
 • Bilardo, bowling vb. oyun salonları
 • Lokantalar
 • Asansör firmaları
 • Çeşitli fabrika içi kullanımlar
 • Gece klüpleri, barlar
 • Harita / Kadastro hizmetleri
 • Doğa yürüyüşleri sırasında gruplar arası haberleşme
 • Alışveriş merkezinde, spor  karşılaşmalarında aile veya arkadaşlarınızla irtibat kurmak
 • Bir binanın ayrı katları arasında iletişim sağlamak
 • Başka bir arabada seyahat eden arkadaşlar ile irtibat kurmak
 • Parka giden çocuğunuzla iletişim kurmak
 • Yazlık veya bahçeli evlerde iletişim kurmak
 • Her türlü hobi faaliyetleri (Modelcilik, yürüyüş , balıkçılık, kamp, bisiklet-motosiklet,


 


 

Genel olarak el telsizlerinin özellikleri nelerdir?


Hemen hemen tüm marka ve modeller birbirine çok yakın özelliklerdedir. yanız tercih yapmadan önce kullanım alanınıza göre ürün istemeyi ve seçmeyi ihmal etmemelisiniz Almadan önce kontrol etmeli ve satıcıya danışmalısınız. Ülkemizde de satışı yapılan PMR 446 tip el telsizlerinde belirgin özellikler şunlardır. Kullanım alanınıza en uygun özellikleri taşıyan model ve markayı tercih edebilirsiniz.


 

 • Modülasyon tipleri : FM (F3E)
 • Ortalama 210-350 Gr. ağırlık
 • (12dB SINAD) : 0.159µV duyarlılık
 • 38 (67.0-250.3Hz) CTCSS ton frekansı
 • ±2.5kHz, ±5.6lilim frekans kararlılığı
 • 12.5kHz/20 kHz/25 kHz kanal aralığı
 • Titreşimli uyarı özelliği
 • Bebek telsizi olarak kullanım özelliği
 • Aynı anda iki kanal takibi özelliği
 • Dahili görüşme (Intercom) özelliği
 • Kanal ve frekans tarama
 • Sesle iletime geçme (VOX),
 • Toz koruma ve suya dayanıklılık ıli-54-55
 • Otomatik güç tasarrufu
 • Otomatik kullanma ve batarya koruma özelliği
 • Tuş kilidi
 • Harici kulaklık-mikrofon girişi
 • Çağrı uyarısı
 • Anlaşıldı doğrulama sinyali
 • Tuşlama tonu
 • CTCSS ve DSC özelliği
 • Suya dayanıklılık IP54-55


 


 

PMR telsiz tercihimde hangi markayı seçmeliyim?


Tabi ki Bu konu tamamen müşterinin tercihinize kalmakla birlikte, kullanım alanınızda gerek duyduğunuz özellikleri tercih ettiğiniz markanın karşılayıp karşılamadığına çok dikkat etmelisiniz. Ucuz veya pahalı ya da çok fonksiyonel bir PMR 446 lisanssız el telsizi seçimi elbette doğru bir karar değildir. Satın almadan ürünün sizin ihtiyaca uygun olup olmadığını sorgulamanız gerekir, satın aldıktan sonra satıcı sizinle ne denli ilgilenecek ürün arızalandığında tamir yapılabilecek mi?  Telsiz teknik servis hizmetleri nasıl olacak? Gibi bilgilerin de sorulması ve araştırılması gerekir.


 


 

Telsizlerde Batarya ve kullanım durumları nedir?


Herkesin olduğu gibi sizin de Muhtemelen bir cep telefonunuz vardır. Kullanım durumunuza göre nasıl şarj edildiği konusu hakkındaki bilgiler aynı şekilde benzerlik söz konusudur. Çok gönderme yapmanız, veya almada uzun süre açık tutmanız, vibrasyon, VOX, otomatik güç koruma özelliklerinin aktif olup olmaması kullanım sürenizi değiştirecektir. Örnek vermek gerekirse Abell DPMR dijital lisanssız el telsizi 18 saat kullanım pil ömrü ile ve uzun mesafe görüşme performansı ile dikkat çeken beğenilen ve çok satılan bir dijital lisanssız el telsizi ürünümüzdür.


 


 

Telsiz Bakım gerektirir mi, nasıl yapabilirim, nelere dikkat etmem gerekir?


Tüm kullandığınız diğer elektronik cihazlar gibi telsizler tabiki arızalanabilen cihazlardır. Bu yüzden siz yine de telsizinizi ısı, sıvı teması darbe gibi fiziki durumlardan korumaya çalışınız ürün ekranlı bir ürün ise ekranlarını doğrudan güneş ışığına maruz brakmamalısınız. Mümkünse bir taşıma kılıfı veya bel klipsi ile kullanmanız durumunda düşürme vb. gibi nedenlerle hasar görmesini en aza indirmiş olursunuz. Normalde piyasada taşıma kılıfı pek bulunmaz DPMR, freetalk, Protalk gibi sattığımız lisanssız el telsizleri için özel kılıf ürettirdiğimizden dolayı şirketimizde bu kılıfları bulabilir ve kullanabilirsiniz bu sayede telsizinizi daha uzun süre korumuş olursunuz.


 

Genel olarak Temizlik ve bakımda ilk kural telsizinizin kapalı biçimde bulunması ve mümkün ise bataryasının çıkarılmış halde olmasıdır. PMR 446 el telsizinizi temizlemek için sakın alkol, sprey/sıvı deterjan veya bunlara benzer temizlik maddeleri ya da asit ihtiva eden maddeler kullanmayınız. Aksi kullanımlarda bu maddeler telsizinizin içine sızdığında elektronik devrelere zarar vermektedir. Bu tür uygulamalar da ürününüz garanti kapsamı dışında tutulmaktadır. En uygun temizlik hafif nemli bir bez ile yüzey temizliğini yapmak ve akabinde kurulamaktır.


 

Özellikle Yağmurlu havalarda veya bakım esnasında telsizinizin üzerinde bulunan çeşitli konnektör (mikrofon, harici anten, kulaklık, şarj vb) kapakçıklarının kapalı olmasına özen göstermeyi de unutmamalısınız aksi taktirde bu kısımlardan sıvı girebilir ve telsizinizin elektronik kısımlarına zarar verebilir.


 

Telsizlerin önemli parçalarından biride antendir. Antenden tutarak taşımak, gereksiz zorlama ve bükmeler antene zarar verebildiği gibi alma ve gönderme hassasiyetinizde de önemli ölçüde hassasiyet kayıplarına neden olabilir. Yine antenlerin yerinden çıkarılarak bilinçsizce yapılan veya uygun olmayan harici anten uygulamaları da konnektöre zarar verebileceği gibi çıkış katı devre elemanlarına da zarar vermeniz olasıdır. Bir çok kişi daha uzun antenin daha iyi kazanç sağlayacağını düşünse de aslında bu çok yanlış bir düşüncedir. Bu tür profesyonel firmalarca üretilen telsizlerin antenleri o cihazla en uygun şekilde çalışacak, en uygun gönderme ve alma kararlılığı sağlayacak şekilde belli bir matematiksel formüle göre dizayn edilip üretilmişlerdir.


 

Her zaman size verilen orijinal şarj aletini ve tavsiye edilen pil/bataryayı kullanmaya özen gösterin. Farklı ürünleri denemeye kullanmaya kalmayın. Cihazınız zarar görebilir.


 

İlk aldığınızda heyecanınızı frenleyerek kullanım kılavuzunda yazılı ilk şarj sürelerine uyun (Muhtemelen bu süre 12-16 saat arasındadır). Daha kısa sürede dolu ikazı verse de fişten çıkarmayın veya çıkarıp yeniden takmayın. mümkün olduğunca bataryalarınızı tam bitirerek sonra yeniden şarja takmaya özen gösterin. Zaten zaman içinde kullanım durumunuza göre kendinizi muhtemel şarj zamanına göre ayarlayabilirsiniz. Eğer varsa yedek pil ya da batarya bulundurmanız acil durumlar için sıhhatli olacaktır. Batarya veya pillerinizi kullanmamış olsanız 2 ayda bir şarj etmeyi unutmayın.


 


 

Mobil olarak bir araçta veya motosiklette kullanılabilir mi?


Evet kullanılabilir. Motosiklet bisiklet gibi özel kullanımlar için çeşitli firmalar özel donanımlar geliştirmişlerdir. Bu sayede kaska monte edilerek rüzgar sesinden etkilenmeden veya ellerinizi kullanmadan da VOX özelliği ile gerek haberleşme ve gerekse dahili haberleşme yapmak mümkündür. Bu tür kullanımlarda mikrofon üzerindeki sünger doku nispeten de olsa rahatsız edici rüzgar sesini engellemektedir. Mobil uygulamalar için bir çok ek donanım biraz pahalı da olsa daha profesyonel yaklaşımlar sergilemektedir. Intercom gibi kablolu dahili görüşmelerde kablo karmaşıklığının önüne geçilmesi için kablosuz sistemler (Bluetooth özellikli) mevcuttur.

 

 

Telsizler, motorsiklet kullanımında iletişimi sağlamak için kullanılabilir. Özellikle grup halinde seyahat eden motosikletçiler arasında haberleşme için telsizler tercih edilebilir. Bu sayede, güvenliği sağlamak, yol tarifleri vermek veya grup içinde iletişim kurmak gibi konularda kolaylık sağlanır. Motorsiklet telsizleri genellikle taşınabilir ve kulaklık/mikrofon gibi aksesuarlarla birlikte kullanılır. Böylece, sürüş esnasında eller serbest bir iletişim deneyimi yaşanabilir. 

 

 

Motorsiklet telsizleri, genellikle VHF veya UHF frekans bandında çalışan modellerdir. Telsiz kullanırken, genel telsiz kurallarına dikkat etmek önemlidir. Yasal olarak belirlenmiş frekanslarda ve güç sınırlamalarında çalışmak gerekmektedir. Aynı zamanda, radyo yayınlarını veya acil durum iletişimini etkilememek için düzgün bir kullanım sağlamak önemlidir. Motorsiklet telsizleri, grup halinde seyahat eden motosikletçiler arasında iletişimi kolaylaştırırken, sürüş güvenliği için dikkatli olunması da önemlidir. Sürüş esnasında telsiz kullanırken, goygoz olan ve dikkatinizi dağıtan bir faktör olmamasına dikkat edin. Umuyorum ki bu bilgiler, motorsiklette telsiz kullanımı hakkında size yardımcı olmuştur.
 


 

Bilgisayar, GPS veya paket radyo ve diğer birimler ile uygulama geliştirilebilir mi?


Bilgisayarınızın ses kartı kullanılarak PMR ile bir takım uygulamalar geliştirilebilir. Örneğin PMR el telsizleri ile paket radyo çalıştırılabilir ya da e-QSO software vers. 3.0 gibi yazılımlarla ve yine ses kartı veya küçük arabirimler ile PMR el telsizleri bilgisayar İnternet bağlantısını kullanarak dünyadaki diğer PMR telsizler ile görüştürebilirsiniz.

 

 

Bunların yanında ses ve mikrofon girişleri kullanılarak çeşitli çevre birimleri (müzik çalarlar, walkman, discman vb.) gibi bağlanması veya gerekli alt yapı/tekrarlayıcılar mümkün olduğunda GPS uygulamaları da geliştirmek mümkündür. PMR kullanarak araba alarmı yapanlar bile mevcuttur. Ayrıca aircorder cihazı kullanılarak telsiz ses konuşmalarınızı kayıt altına alabilirsiniz.


 


 

Telsizin yaydığı radyasyon zararlı mıdır?


Genel olarak Radyasyon kelimesi bile başlı başına ürkütücüdür. Bunun altında yatan sebeplerden birisi de şüphesiz neredeyse bu kelime ile özdeşleşmiş bazı hastalıklardır. Evinizdeki bir lambanın, TV ya da bilgisayar monitörünün ya da iş yerinizdeki bir fotokopi makinesinin bile belli oranlarda radyasyon yaydığı düşünülürse PMR telsizlerde böyle bir şey söz konusu değildir demek pek de akla mantığa uygun düşmeyecektir. Radyasyon konusuna değinildiğinde çeşitli kuramlar ve etki mesafeleri öne sürülmektedir. Bu açıdan baktığınızda sanırız cep telefonları ilk sıralara girmektedir, çünkü doğrudan baş bölgesine dayalı olarak kullanılmaktadır. Oysa bir el telsizi ona göre nispeten belli bir uzaklıkta ve kısa aralıklarla kullanılmaktadır. Bir cep telefonunun 2 Wattlık çıkışı ile bir amatör el telsizinin 5 Watt veya bir PMR’ın 0,5 Watt gibi çıkışları elbette aynı değildir. 

 

 

Bir el telsizinin normal genel kullanım sürelerinde radyasyon açısından pek zararlı olacağı düşünülmez. Fakat son zamanlarda piyasada 8w ve hatta 10w güç çıkışları bulunan telsizler de mevcuttur ve bu güce sahip telsizlerin kullanılması uzun vadede sağlıklı olmayacaktır. Ayrıca cihazlar fabrikasyon olarak bu güçlerde çalışabilecek şekilde üretilmediği için ve sonradan cihaz zorlanarak gücünün açılması telsizin daha çabuk bozulmasına neden olmaktadır ve tavsiye ettiğimiz bir uygulama değildir.


 

Telsizlerin üretim kalitesi azda olsa radrasyon yayma seviyelerini etkilemektedir. Nasıl cep telefonu alacağımız zaman seçim yapıyorsak telsiz alırken de SAR değeri düşük olan kaliteli üretilmiş ürün seçmenizde fayda olacağı görüşündeyiz çünkü uzun süreli kullanımda çok azda olsa radyasyona maruz kalınabilinir. Abell telsiz ürünleri üretiminde SAR değerleri de dikkate alınarak en iyi şekilde ekranlama yapılarak üretildiği için düşük SAR değerine sahiptir ve güvenle kullanabilirsiniz. 

 

 

Size tavsiyemiz özellikle kaçak yollardan gelmiş ne olduğu nasıl üretildiği CE belgesi bile olmayan veya sahte CE belgeli cihazları satın alıp kullanmamanız. Ayrıca sonradan teknik servis batarya ve aksesuar temini de yapamayacağınız veya pahalıya yapabileceğiniz ürünler yerine Türkiye'de ithalatçısı olan yasal olarak satılan her türlü yedek parçası ve servisi buluna garantili telsiz markalarını seçmenizde büyük yarar vardır. Marmara iletişim elektronik ltd. şti. bu konuda size tam destek vermeye hazır bir distribütör firmadır. Bilgilendirmemizin yararlı olacağını ümit eder sizleri şirketimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

 

 

DMR Tier III Trunk telsiz sistemleri  hakkında genel bilgi 

 

DMR Tier III Trunk telsiz standardını temel alan yeni nesil entegre dijital kanal sistemidir. Trunk DMR Kanal Sistemi, kamu güvenliği, kamu hizmetleri, ulaşım, enerji endüstrisi ve diğer profesyonel kullanıcılar için emniyetli ve güvenilir telsiz iletişimlerinin yanı sıra ayrıca bu sistem komuta ve kontrol sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bilgi teknolojileriyle geliştirilen abell DMR trunk Kanal Sistemi, ekip işbirliği verimliliğini artırma ve ön saflardaki personelin güvenliğini artırma konusunda oldukça çok yönlüdür ve telsiz kanal frekanslarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Trunk telsiz sisteminin genel tanımı , bir çok telsiz kanalının bir çok müşteriler tarafından otomatik bir şekilde boş kanalların paylaşılarak kullanılması biçimidir. 

 

 

Abell telsiz sistemleri, birbirine bağlı gruplar, Polis, İtfaiye, Acil Durum Müdahale ekipleri, 112 acil ambülans sistemi ve afad gibi arama kurtarma ekipleri vb. gibi farklı departmanları birbirine bağlar. Video gözetimi, büyük veri ve çok yönlü sensörlerden yararlanan sistem, görev açısından kritik güçlerin herhangi bir acil duruma hızlı bir şekilde müdahale etmesine ve işbirliğini ve durumsal farkındalığı güçlendirmesine olanak sağlamaya hazırdır. 

 

 

Abell ve Zetcom telsiz sistemleri ve telsiz ürünleri size ve kullanım alanınıza en uygun telsiz modelleri ve sistemlerini sağlıklı bir şekilde sunar. Ürün ve modelleri incelemek için tıklayınız.

 

 

 

Copyright © Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.
Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Çerez Politikası'nı kabul etmiş olduğunuzu varsayacağız.